NAV NARVIK (Orgnr. 991370668)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370668
Navn/foretaksnavn: NAV NARVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Kongens gate 51 - 55, 8514 NARVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 8512 NARVIK
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56242

Lenker til interne ressurser