NAV BALLANGEN (Orgnr. 991370714)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370714
Navn/foretaksnavn: NAV BALLANGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Sentrumsveien 65, 8540 BALLANGEN
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 84, 8546 BALLANGEN
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56244

Lenker til interne ressurser