NAV VIKNA (Orgnr. 991370943)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370943
Navn/foretaksnavn: NAV VIKNA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Strandgata 2, 7900 RØRVIK
Forretningskommune: NÆRØYSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 133 Sentrum, 7901 RØRVIK
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56253

Lenker til interne ressurser