NAV VERRAN (Orgnr. 991371176)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991371176
Navn/foretaksnavn: NAV VERRAN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Liavegen 1, 7790 MALM
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56250

Lenker til interne ressurser