NAV HAUGESUND-UTSIRA (Orgnr. 991376836)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991376836
Navn/foretaksnavn: NAV HAUGESUND-UTSIRA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 47
Forretningsadresse: Øvregata 126, 5527 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 353, 5501 HAUGESUND
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56255

Lenker til interne ressurser