NAV UTSIRA (Orgnr. 991376844)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991376844
Navn/foretaksnavn: NAV UTSIRA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Siratun, 5547 UTSIRA
Forretningskommune: UTSIRA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 63, 5547 UTSIRA
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56258

Lenker til interne ressurser