NAV OPPDAL (Orgnr. 991376852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991376852
Navn/foretaksnavn: NAV OPPDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Inge Krokans veiStatens Hus, 7340 OPPDAL
Forretningskommune: OPPDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 123, 7340 OPPDAL
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56249

Lenker til interne ressurser