NAV LAVANGEN (Orgnr. 991377077)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991377077
Navn/foretaksnavn: NAV LAVANGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 9358 TENNEVOLL
Forretningskommune: LAVANGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 9358 TENNEVOLL
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56252

Lenker til interne ressurser