NAV BARDU (Orgnr. 991377107)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991377107
Navn/foretaksnavn: NAV BARDU
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Altevannsveien 7, 9360 BARDU
Forretningskommune: BARDU
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 9365 BARDU
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56257

Lenker til interne ressurser