NAV MARKER (Orgnr. 991377247)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991377247
Navn/foretaksnavn: NAV MARKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: ØrjeRådhuset, 1870 ØRJE
Forretningskommune: MARKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 36, 1871 ØRJE
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56231

Lenker til interne ressurser