NAV EIDSBERG (Orgnr. 991377336)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991377336
Navn/foretaksnavn: NAV EIDSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Ordfører Voldens vei 1, 1850 MYSEN
Forretningskommune: INDRE ØSTFOLD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 204, 1851 MYSEN
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56234

Lenker til interne ressurser