NAV GJERDRUM (Orgnr. 991378111)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378111
Navn/foretaksnavn: NAV GJERDRUM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Gjerivegen 1, 2022 GJERDRUM
Forretningskommune: GJERDRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 2024 GJERDRUM
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56271

Lenker til interne ressurser