NAV GJERSTAD (Orgnr. 991378316)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378316
Navn/foretaksnavn: NAV GJERSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Gjerstadveien 1335, 4980 GJERSTAD
Forretningskommune: GJERSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56291

Lenker til interne ressurser