NAV RØYKEN (Orgnr. 991378391)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378391
Navn/foretaksnavn: NAV RØYKEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Spikkestadveien 90, 3440 RØYKEN
Forretningskommune: ASKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56281

Lenker til interne ressurser