NAV HURUM (Orgnr. 991378421)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378421
Navn/foretaksnavn: NAV HURUM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Nordre Sætrevei 4, 3475 SÆTRE
Forretningskommune: ASKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 3476 SÆTRE
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56286

Lenker til interne ressurser