NAV KARASJOK (Orgnr. 991378561)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378561
Navn/foretaksnavn: NAV KARASJOK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Markangeaidnu 1, 9731 KARASJOK
Forretningskommune: KARASJOK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56313

Lenker til interne ressurser