NAV ÅSNES (Orgnr. 991378588)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378588
Navn/foretaksnavn: NAV ÅSNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Negardsvegen 1, 2270 FLISA
Forretningskommune: ÅSNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56275

Lenker til interne ressurser