NAV ENGERDAL (Orgnr. 991378642)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378642
Navn/foretaksnavn: NAV ENGERDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Engerdalsveien 1794, 2440 ENGERDAL
Forretningskommune: ENGERDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56283

Lenker til interne ressurser