NAV BERGEN ÅRSTAD BYDEL (Orgnr. 991378790)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991378790
Navn/foretaksnavn: NAV BERGEN ÅRSTAD BYDEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 88
Forretningsadresse: Solheimsgaten 13, 5058 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2303 Solheimsviken, 5824 BERGEN
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56290

Lenker til interne ressurser