NAV ØRSTA/VOLDA (Orgnr. 991379126)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991379126
Navn/foretaksnavn: NAV ØRSTA/VOLDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: TindebyggetIvar Aasen-gata 10, 6150 ØRSTA
Forretningskommune: ØRSTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56302

Lenker til interne ressurser