NAV VESTNES (Orgnr. 991379495)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991379495
Navn/foretaksnavn: NAV VESTNES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: , 6390 VESTNES
Forretningskommune: VESTNES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56297

Lenker til interne ressurser