NAV VANYLVEN (Orgnr. 991379533)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991379533
Navn/foretaksnavn: NAV VANYLVEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: , 6143 FISKÅ
Forretningskommune: VANYLVEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 44, 6139 FISKÅ
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56294

Lenker til interne ressurser