NAV NAMSOS (Orgnr. 991380906)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991380906
Navn/foretaksnavn: NAV NAMSOS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Søren R Thornæs veg 7, 7800 NAMSOS
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 7801 NAMSOS
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56300

Lenker til interne ressurser