NAV FROGNER (Orgnr. 991381163)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381163
Navn/foretaksnavn: NAV FROGNER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 64
Forretningsadresse: Drammensveien 60, 0271 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 302 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56279

Lenker til interne ressurser