NAV VESTRE AKER (Orgnr. 991381295)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381295
Navn/foretaksnavn: NAV VESTRE AKER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 45
Forretningsadresse: Sørkedalsveien 150A, 0754 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 322 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56284

Lenker til interne ressurser