NAV SOGNDAL (Orgnr. 991381627)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381627
Navn/foretaksnavn: NAV SOGNDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Hovevegen 2, 6856 SOGNDAL
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 6856 SOGNDAL
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56295

Lenker til interne ressurser