NAV FJALER (Orgnr. 991381643)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381643
Navn/foretaksnavn: NAV FJALER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: , 6963 DALE I SUNNFJORD
Forretningskommune: FJALER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 70, 6961 DALE I SUNNFJORD
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56299

Lenker til interne ressurser