NAV BREMANGER (Orgnr. 991381678)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381678
Navn/foretaksnavn: NAV BREMANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Granden 8, 6723 SVELGEN
Forretningskommune: BREMANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 6723 SVELGEN
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56398

Lenker til interne ressurser