NAV FRØYA (Orgnr. 991381708)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381708
Navn/foretaksnavn: NAV FRØYA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Rådhuset, 7260 SISTRANDA
Forretningskommune: FRØYA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 152, 7261 SISTRANDA
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56307

Lenker til interne ressurser