NAV HITRA (Orgnr. 991381724)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381724
Navn/foretaksnavn: NAV HITRA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 7240 HITRA
Forretningskommune: HITRA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 53, 7239 HITRA
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56306

Lenker til interne ressurser