NAV MÅLSELV (Orgnr. 991381902)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381902
Navn/foretaksnavn: NAV MÅLSELV
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Andselv, 9325 BARDUFOSS
Forretningskommune: MÅLSELV
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1163, 9326 BARDUFOSS
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56277

Lenker til interne ressurser