NAV VENNESLA (Orgnr. 991383093)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991383093
Navn/foretaksnavn: NAV VENNESLA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Hunsøya næringspark, 4700 VENNESLA
Forretningskommune: VENNESLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 54, 4701 VENNESLA
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56319

Lenker til interne ressurser