NAV RAKKESTAD (Orgnr. 991383123)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991383123
Navn/foretaksnavn: NAV RAKKESTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Rådhusveien 8, 1890 RAKKESTAD
Forretningskommune: RAKKESTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 35, 1891 RAKKESTAD
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56278

Lenker til interne ressurser