NAV SKIPTVET (Orgnr. 991383190)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991383190
Navn/foretaksnavn: NAV SKIPTVET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Storveien 28, 1816 SKIPTVET
Forretningskommune: SKIPTVET
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 1806 SKIPTVET
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56273

Lenker til interne ressurser