NAV FORVALTNING MØRE OG ROMSDAL MOLDE (Orgnr. 991592296)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991592296
Navn/foretaksnavn: NAV FORVALTNING MØRE OG ROMSDAL MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Romsdalsgata 7, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 158, 6401 MOLDE
Registrert dato: 16-08-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.