NAV ARBEID OG YTELSER AVD FOLLO (Orgnr. 992256850)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992256850
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD FOLLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: 2. etasjeIdrettsveien 20, 1400 SKI
Forretningskommune: NORDRE FOLLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 163, 1401 SKI
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57129

Lenker til interne ressurser