NAV ARBEID OG YTELSER AVD HAMAR (Orgnr. 992257873)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992257873
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 49
Forretningsadresse: TriangelgårdenTorggata 63, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4120, 2307 HAMAR
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57133

Lenker til interne ressurser