NAV ARBEID OG YTELSER AVD LILLEHAMMER (Orgnr. 992258152)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992258152
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD LILLEHAMMER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 73
Forretningsadresse: Elvegata 19, 2609 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 823, 2626 LILLEHAMMER
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57134

Lenker til interne ressurser