NAV ARBEID OG YTELSER AVD KRISTIANSAND (Orgnr. 992260238)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260238
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD KRISTIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 46
Forretningsadresse: Tangen 60, 4608 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 622 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57115

Lenker til interne ressurser