NAV ARBEID OG YTELSER AVD SOGN (Orgnr. 992260556)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260556
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD SOGN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Sognefjordvegen 56, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57121

Lenker til interne ressurser