NAV FORVALTNING MOLDE AVD STORGATA (Orgnr. 992260653)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260653
Navn/foretaksnavn: NAV FORVALTNING MOLDE AVD STORGATA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Storgata 12, 6413 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2614, 6405 MOLDE
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.