NAV ARBEID OG YTELSER AVD MOLDE (Orgnr. 992260688)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260688
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 75
Forretningsadresse: Verftsgata 5, 6416 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2614, 6405 MOLDE
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57122

Lenker til interne ressurser