NAV ARBEID OG YTELSER AVD KRISTIANSUND (Orgnr. 992260750)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260750
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD KRISTIANSUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Verkstedveien 6C, 6517 KRISTIANSUND N
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.