NAV ARBEID OG YTELSER AVD TRONDHEIM (Orgnr. 992260904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992260904
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 158
Forretningsadresse: Vestre Rosten 79, 7075 TILLER
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2953 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57124

Lenker til interne ressurser