NAV ARBEID OG YTELSER AVD MOSJØEN (Orgnr. 992261013)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992261013
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD MOSJØEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Kulstadbakken 15, 8665 MOSJØEN
Forretningskommune: VEFSN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 610, 8651 MOSJØEN
Registrert dato: 31-01-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.