KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING (Orgnr. 992375434)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992375434
Navn/foretaksnavn: KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Skolegata 22, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 27-02-2008
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9644

Lenker til interne ressurser