NAV ULLERN (Orgnr. 992515422)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992515422
Navn/foretaksnavn: NAV ULLERN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Hoffsveien 48, 0377 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 305 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 07-04-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56339

Lenker til interne ressurser