NAV GRORUD (Orgnr. 992516100)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992516100
Navn/foretaksnavn: NAV GRORUD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 55
Forretningsadresse: Ammerudveien 20, 0958 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postbok 318 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 07-04-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56416

Lenker til interne ressurser