NAV STOVNER (Orgnr. 992517239)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992517239
Navn/foretaksnavn: NAV STOVNER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 55
Forretningsadresse: Stovner Senter 3, 0985 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 317 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 07-04-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56545

Lenker til interne ressurser