NAV SORTLAND (Orgnr. 992546220)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992546220
Navn/foretaksnavn: NAV SORTLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Strandgata 30, 8400 SORTLAND
Forretningskommune: SORTLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 203, 8401 SORTLAND
Registrert dato: 14-04-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56330

Lenker til interne ressurser